Home | Zwembaden | Whirlpools & spa | Waterbehandeling | Promoties | Over ons | Contact

Bouwen van een buitenzwembad - Administratief

Wat zijn de administratieve verplichtingen inzake ruimtelijke ordening bij het bouwen van een openluchtzwembad?
Hieronder vindt u een overzicht, dat niet de ambitie heeft om volledig te zijn. Het wil de belangrijkste zaken op een rijtje zetten.
In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.

1. Is een vergunning nodig?

Voor het bouwen van een buitenzwembad is in principe een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) nodig.
Indien nodig vraagt u die vergunning aan bij de gemeente.

Sedert 1 december 2010 is de wetgeving ivm de plaatsing van een zwembad in Vlaanderen aangepast en geldt er een vrijstelling van vergunningsplicht indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt:
 

Voor niet-overdekte zwembaden is geen vergunning nodig indien het zwembad zich binnen de 30 meter van de woning en niet in de voortuin bevindt EN indien de totale oppervlakte van de niet-overdekte constructies maximaal 80 m2 is.
 
Voor de oppervlakte berekening van deze constructies wordt rekening gehouden met het zwembad, siervijvers, terrassen e.d. met uitzondering van noodzakelijke toegangen en opritten.

Uitzondering zijn kwetsbare gebieden -zoals natuurgebieden- en oeverzones. Uiteraard dient u ook eventuele verkavelingsvoorschriften en speficieke voorschriften in uw gemeente of regio te volgen.

Het zwembad gamma van D&D Benelux bevat zwembaden in alle vormen en afmetingen om aan de nodige voorwaarden te voldoen.

2. Is een architect nodig?

Er is geen architect nodig als je aan de voorwaarden voldoet om het zwembad vergunningsvrij te plaatsen.
Bent u vergunningsplichtig, dan is een architect vereist van zodra het te bouwen zwembad groter is dan 150 vierkante meter.

3. Welk aanvraagformulier gebruikt u?

Mag u het zwembad vergunningsvrij plaatsen, dan moet u geen aanvraag indienen.
Hebt u wel een vergunning nodig en géén architect, dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. U mag het dossier zelf samenstellen.
Hebt u zowel een vergunning als een architect nodig, dan stelt laastgenoemde het dossier samen volgens de uitgebreide dossiersamenstelling.

4. Welke weg volgt uw dossier?

Die vraag is moeilijker te beantwoorden omdat het antwoord afhangt van de ligging van uw grond.
In vele gevallen kan de gemeente (het schepencollege) vrij snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen. Maar soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

  • de eventuele bezwaren
  • de eventuele adviezen
  • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
  • de mogelijke hinder voor de buurt
    (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege.
Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de bestendige deputatie.
Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Die ambtenaar heeft immers de taak om na te kijken of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd.

5. Begin van de werken.

Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven.
Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.

©2012 D&D Benelux | Hever-Boortmeerbeek, Belgie | Sitemap